Volume în curs de apariție

  • George Corbu, Caragiale versus Urmuz, Efigii în epigrame
  • Letiția Vladislav, Herr Wang și genitivul, proză scurtă
  • Valentin Emil Mușat, Anamneze, poeme
  • Urfet Șachir, Tradiții, datini și obiceiuri turcești, ediție bilingvă română–turcă
  • Pompilius Micu, A(furisi)sme, aforisme
  • Dori Lederer, Când îngerii se dezbracă de aripi, roman
  • Pușa Roth, Femeia și copacul, proză scurtă
  • Costin Tuchilă, Varia curiosa
  • Rudy Roth, Emberdale stories, literatură pentru copii